Przeczytaj

Biznes społeczny

Wspólnie z Fundacją Training Projects gorąco zachęcamy do zgłoszenia swojego akcesu w projekcie „Biznes charytatywnie”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą otrzymać bezpłatne szkolenia – jako upominek w rewanżu za świadczoną przez ich firmę dobroczynność. Na razie szkol

Czytaj dalej...

Darmowe szkolenia dla instytucji non profit

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć instytucje społeczne i charytatywne prowadzą często wartościowe projekty i angażują do nich zmotywowanych wolontariuszy, to doskwiera im brak eksperckiego przygotowania z zakresu zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej nie mają środków.

Coachowie z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe kursy z wybranych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Zgłaszać się mogą zorganizowane jednostki, jak również pojedynczy działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy może ubiegać się o pomoc.  Brak jest jakichkolwiek opłat, jednakże beneficjenci winni zorganizować miejsce prowadzenia warsztatu – np. zaprzyjaźniony hotel czy okoliczny dom kultury. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

kreatywność w trzecim sektorze

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

motywowanie wolontariuszy

komunikacja międzykulturowa 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Oferta wsparcia Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski składac można bezterminowo. Jednak trenerzy nie obiecują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Ograniczenie stanowi ilość dostępnych w danym miesiącu miejsc oraz poziom merytoryczny aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – mówi Adam Pasternak, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy kampanie staną się bardziej efektywne, nawet w poczatkujących stowarzyszeniach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są zwykle potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Próbujemy trochę to zmienić.  Tagi: