Przeczytaj

Wyjazdy anglojęzyczne

Szkolenia naukowe W ramach naszej pracy naukowej braliśmy udział w następujących sympozjach, szkoleniach oraz wyjazdach ponadeuropejskich: Roczne sprawozdanie z konferencji LEOS, 2009 r. IEEE, MeksykTeoria informacji i jej zastosowania (ISITA), 2008 , WiedeńObrona sieci komputerowej (EC2ND), europejska w 2008 r., KrakówTec

Czytaj dalej...

Dotacje dla biznesu na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Adaptacja systemu zdalnego spółki KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Wszechstronne unowoczesnienie aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu mobilnego typu B2B.

Kompletne stworzenie e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem zaawansowanego modułu do rozpoznawania mowy

Budowa nowoczesnej i praktycznej platformy internetowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości modeli biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B.

Kompletne stworzenie Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - Materiały i biomateriały” oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM”

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Zaprojektowanie procesu mocowań szyb DOUBLE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

HURTOPON.PL - wdrożenie innowacyjnego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, upraszczającego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Kompleksowe połączenie systemów ITch Europharmy i partnerów handlowych poprzez wdrożenie Elektronicznej Platformy Zgłaszania Działań Niepożądanych Leków

INTERMEDIA - zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro (A method of indentifying variability in in vitro cultures”)

Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego wybranymi podstawnikami zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne.

Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp procesu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski w celu rozwoju działalności eksportowej.

Platforma technologiczna - innowacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów teleinformatycznych - Numer PKWiU: 63.12.10.0

Prace badawcze nad zastosowaniem nowoczesnego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych, służących zwiększeniu konkurencyjności grupy KRATKI.PL na rynku międzynarodowym

Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B do obsługi procesów dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej e-usługi w postaci platformy internetowej zawierającej całkowicie automatyczne systemy inwestycyjne - StockSystems.

Stworzenie nowoczesnej i praktycznej platformy telemedycznej MediCOD oferującej zaawansowane możliwości przesyłania danych medycznych na odległość (diagnostyka,terapia, monitorowanie, rehabilitację pacjentów oraz edukacja)

Zaprojektowanie teleinformatycznego procesu ewaluacji ekonomicznego sensu instalacji małej turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego oraz kolektora słonecznego w danej lokalizacji klienta

Wdrożenie międzynarodowej platformy dostarczania informacji o wydarzeniach kulturalnych w oparciu o lokalizację oraz preferencje użytkownika - EventInfo.

Opracowanie nowoczesnego serwisu mobilnego Fachowcy24 automatyzującego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Opracowanie serwisu mobilnego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania procesem obsługi zgłoszeń klientów optymalizującego wykorzystanie posiadanych zasobów

Zaprojektowanie w pełni kompleksowej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Zainicjowanie i prototypowanie przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnejdla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej dla przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego FORKOS Sp z. o.o. na zdalnie sterowane urządzenie zanurzalne

Wdrożenie dedykowanego procesu zdalnego typu B2B w firmie Galaxy Robert Mateusiak w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B usprawniającego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, programów lojalnościowych, wymiany informacji, windykacji i planowania.

Wdrożenie mobilnego procesu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie obsługi i wykonywania zleceń, rozliczeń oraz obiegu dokumentów.|Wdrożenie zdalnego procesu klasy B2B do zdalnego zarządzania procesami możliwość wykonania szybkiego i bezpiecznego transferu pieniądza z telefonu komórkowego / karty płatniczej nadawcy na telefon komórkowy / kartę płatniczą odbiorcy.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B integrującego procesy biznesowe firmy BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy MTM FOOD Sp. z. o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzacje wymiany danych.

Wdrożenie modelu B2B oraz kompleksowego zestawu narzędzi udostępnianych w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych modeli współpracy między firmą Interlogic a partnerami

Wdrożenie procesu elektronicznej realizacji modeli sprzedażowych, zakupowych i rozliczeniowych z partnerami kolejnym etapem rozwoju Athletic sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw modelu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji procesów wdrożeniowych obejmujących obszar testowania rozwiązań oraz modeli wsparcia powdrożeniowego.

Uruchomienie i upowszechnienie na rynek e-usługi polegającej na dostarczeniu użytkownikom pełnej informacji o istniejących miejscach rozrywki i imprezach na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie na uzyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku System pay121 (pay one to one) do tworzenia, udostępniania, dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 4.5 i 6.2.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki

Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej - Technologia i urządzenie do zgrzewania rur przy pomocy ściskania z jednoczesnym podgrzewaniem.Tagi: